Atenció al públic:

9:00h. - 13:00h.

Carrer Xaloc, 22

17230 Palamós

972 314 286

vedrunapalamos@vedruna.cat

Educació secundària

DESENVOLUPAMENT PERSONAL I FORMACIÓ

(DE 13 A 16 ANYS)

Amb tot el rigor però amb flexibilitat en les formes

L’ESO és una etapa de forts canvis perquè entrem de ple en l’adolescència. La col·laboració entre famílies i escola és un element clau per tal d’ajudar-los a ser persones competents en tots els àmbits, autònoms i amb esperit crític.

Veure vídeo orientació acadèmica.

Veure vídeo laboratori.

El treball per projectes ajuda als adolescents  a aprendre a aprendre, els motiva a descobrir i, el més important, afavoreix un aprenentatge significatiu.

Treballar per projectes aporta molts avantatges ja que permet a cada alumne  potenciar les seves capacitats individuals i desenvolupar habilitats per ser competent i resoldre els reptes que se li plantegen. Concebem l’alumne com un ésser capaç de pensar, de ser crític i reflexiu.

Aquest mètode permet treballar sobre vivències i experiències reals que interessen i motiven als alumnes i que alhora desencadenaran en unes conclusions també reals i per tant difícils d’oblidar.

Ells formen part de manera activa durant tot el procés i són protagonistes del seu procés d’aprenentatge.

Això es concreta en la realització d’aquest projectes interdisciplinars al llarg dels quatre cursos de la secundària durant dues hores setmanals.

Des de fa uns anys, introduïm la Robòtica a totes les etapes educatives, des de l’Educació Infantil, passant per tots els cicles de Primària, fins a l’ESO.

A Educació Infantil, els més petits tenen el seu primer contacte amb la robòtica mitjançant la simpàtica BeeBot.

A Primària s’introdueixen en el món de la programació amb el llenguatge de programació gràfica Scratch.

A 1r i 2n d’ESO fan projectes senzills de Robòtica. Utilitzem entorns gràfics de programació, com mBlock i Arduino Blocks.
Utilitzen petits robots basats en la famosa placa Arduino UNO. El fet de ser robots senzills i econòmics, permet disposar de gran quantitats d’ells, de manera que cada dos alumnes puguin tenir-ne un.

Alguns alumnes de 4t d’ESO, dins l’optativa de Tecnologia, realitzen nombrosos projectes electrònics, també amb la placa Arduino UNO, en els quals s’utilitzen un gran nombre de sensors i dispositius analògics i digitals.

El Pla lector és un projecte d’escola que té com a objectiu impulsar l’hàbit lector, conformar actituds lectores positives i millorar, amb el temps, la competència comunicativa. S’imparteix durant 3 dies a la setmana, mitja hora diària, a les matèries de català, castellà i anglès. Permet que l’alumnat triï les lectures segons les preferències temàtiques i de gènere, i que el professorat n’avaluï qualitativament els progressos mitjançant el seguiment del Diari de lectura.

Seguint la línia encetada en l’educació infantil i primària respecte a l’expressió oral, oferim l’Oratòria en format de matèria optativa els tres primers cursos de la secundària, amb l’objectiu de preparar als nostres per tal que siguin competents i eficaços a l’hora de parlar en públic i expressar les seves idees convenientment.

La nostra escola aposta per potenciar al màxim les competències plurilingües de l’alumnat. Per això, el nostre objectiu és que els alumnes dominin el català, el castellà i coneguin una o més llengües estrangeres: l’anglès, com a primera llengua, i el francès, com a matèria optativa a la Secundària i Batxillerat.

Aquest projecte plurilingüe i pluricultural es concreta en les següents accions:

– Apliquem metodologies AICLE adaptades a cada etapa.

-Disposem d’un auxiliar de conversa nadiu en llengua anglesa.

– Fem les assignatures de Robòtica i de Laboratori a 1r i 2n d’ESO en anglès.

– Oferim a 4t d’ESO una complementària  per preparar els alumnes per superar les proves del PET i del FIRST.

Veure vídeo

Excursió a El Galliner, Centre de formació teatral (Girona)

L’escola creu en la formació integral de l’alumne, i això representa donar importància a la vessant artística: l’art, la música i el teatre.
El teatre permet potenciar les capacitats comunicatives i la riquesa expressiva, donant eines per aprendre a expressar i comunicar els propis
sentiments, autocriticar-se i treballar en grup per un objectiu comú. És per això que s’ofereix teatre en els 4 cursos de secundària.
Alhora, disposem d’una Aula de música on els alumnes tenen gran oferta d’activitats: diferents instruments, cant coral, llenguatge musical i preparació per obtenir l’accés al Grau mitjà d’estudis professionals.

Veure vídeo art

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website