Atenció al públic:

9:00h. - 13:00h.

Carrer Xaloc, 22

17230 Palamós

972 314 286

vedrunapalamos@vedruna.cat

TESTIMONIS

VEDRUNA AL DIA

CONVENI AMB OLIVER'S ACADEMY

Dins del marc del PROJECTE PLURILINGÜE que duem a terme a l'escola,…


PROJECTE ARTÍSTIC A L'EDUCACIÓ INFANTIL

Exposició dels treballs i la documentació metodològica del Projecte TINA…


PROJECTE D'AUTOMATITZACIÓ DEL REG DE L'HORT

Durant part d'aquest curs, els alumnes de Tecnologia Industrial de…


LA CREATIVITAT COM A PROJECTE

Optativa de Visual i plàstica a 4t d'ESO.


Som una xarxa de trenta-sis
escoles d’arreu del nostre país

Des de la seva fundació promou la formació integral dels alumnes d’acord
amb la concepció cristiana de la persona i els prepara per participar
activament en la millora de la societat.