Atenció al públic:

9:00h. - 13:00h.

Carrer Xaloc, 22

17230 Palamós

972 314 286

vedrunapalamos@vedruna.cat

AMPA

AMPA VEDRUNA PALAMÓS

Qui som?

L’AMPA Vedruna, és a dir, l’Associació de Mares i Pares de l’Escola Vedruna de Palamós, és una associació sense ànim de lucre que té la funció de representar els interessos dels pares, mares o tutors legals d’alumnes del centre. La inscripció és voluntària i es pot ser associat durant tant temps com els fills estiguin escolaritzats.

L’AMPA és la via natural de participació de pares i mares d’alumnes en el referent a educació.

Veure vídeo

Actualment, l’AMPA Vedruna està formada per prop de 600 famílies que paguen una quota anual de 42 euros.

Presidenta Anna Puig Batet
Tresorera Carmina Ontiveros Llobet
Secretària Teresa Naranjo Albarrán
Vocals Eduard Estanyol Sitjas
Francesca Vega Larrossa
Cristina Puig Cuenca
Karen Mur Latorraka
Judith Hernández Corominas
Francesc Moga Pérez
Noelia Herrera Asensio
Mireia Martínez Linares
Natàlia Comalada Puigdevall
Laura Botet Sánchez
Marta Fuentes Torruella

-Col·laborar en les activitats educatives del centre

-Organitzar activitats formatives complementàries, en benefici de pares i alumnes

-Atendre als pares i mares d’alumnes en tot allò que faci referència a l’educació dels seus fills

-Representar a pares i mares en el Consell Escolar

-Informar i assessorar als pares i mares de les activitats pròpies de l’AMPA

-Fomentar la participació de la família en la vida del centre

-Promoure la qualitat educativa

-Col·laborar amb el professorat i alumnat pel bon funcionament de l’escola

– Castanyada (Primària)

– Festa dels Avis – Nadal (Avis Primària)

– Cantada de Nadales – Nadal (Ed. Infantil)

– Regals del tió – Nadal (Ed. Infantil + 1er cicle de Primària)

– Nit de corals – Nadal

– Loteria de Nadal (Pares)

– Jocs Florals Sant Jordi (llibres i roses Primària / Secundària)

– Fira del llibre de Sant Jordi (Primària)

– Sopar final de curs (2on Batxillerat)

– Festivals fi de curs , Infantil, primària i secundària.

– Colònies Cicle Superior de Primària (5è i 6è)

– Subvenció part pagament piscina (4rt primària)

– Pagament autocar excursió de l’assignatura complementària de teatre (3r i 4t ESO)

– Aportació econòmica del 50% del cost de l’assignatura complementària de mecanografia (3er Primària)

– Pagament Logopeda de l’Escola (Primària)

– Pagament classes de Dansa Cobosmika en horari lectiu ( Primària)

– Pagament classes de Ioga en horari lectiu ( Primària)

– Despeses del projecte de Socialització PLLS (Primària)

– Gestió Extraescolars

– Gestió Basquet Vedruna Palamós

– Hora d’acolliment matinal (Primària)

– Benvinguda (Obertura de les portes amb vigilància 15 minuts abans de l’inici de les classes – pati de Primària)

– Aportació Festival final de curs patinatge (Primària)

– Aportació Festival final de curs aeròbic (Primària)

– Aportació participants a la Mostra de teatre (Primària)

– Pagament xerrada informativa (Pares)

– Col·laboracions en actes culturals diversos del centre

– Casal d’estiu (Durant els dies de jornada intensiva del mes de Juny – Primària

– Voluntariat Educatiu. ( Ampas, Escoles i Ajuntament de Palamós)

Quotes

Quotes aprovades en la Junta General del 11 de Juny de 2019
Acta Núm. 2/2018-2019 de data 11 juny 2019

Quota Ampa: 42 €/alumne

La presidenta de l’AMPA informa:

 • Famílies amb 1 i 2 fills. Es paga quota sencera per nen
 • Famílies amb 3 fills. El 3r fill pagarà el 50% de la quota
 • Famílies amb 4 o més fills. Es pagarà: 1r i 2n fill quota sencera / 3r fill 50% i el
 • 4t i successius no pagaran quota AMPA
 • Famílies monoparentals: 1r fill paga quota normal, 2n fill 50% de la quota, 3r i successius res
 • Nens escolaritzats al mateix moment en el mateix centre (escola Vedruna Palamós)

Projecte Socialització

Objectius del projecte PLLS

La consecució dels objectius principals del projecte en porta necessàriament associats d’altres que per si mateixos justificarien també una iniciativa d’aquest tipus. El projecte s’ha de dur a terme amb la implicació de tota la comunitat educativa: professorat i escola , mares i pares i alumnes. En definitiva, des d’una idea inicial basada en avantatges econòmics, es pot passar a una focalització que permeti desenvolupar valors com el respecte per allò que és de tots, el compartir materials comuns, la solidaritat i l’esperit cooperatiu.

Podríem enumerar tota aquesta colla d’objectius:

 • Afavorir la igualtat d’oportunitats, l’equitat i la cohesió social.
 • Desenvolupar els valors de coresponsabilitat, solidaritat, ecologia, respecte al bé comú i capacitat de compartir.
 • Fomentar la vàlua del llibre com a recurs perdurable.
 • Reduir el cost privat de l’educació, és a dir, el cost que assumeixen les famílies.
 • Potenciar una escola verda, sostenible i respectuosa amb el medi ambient.
 • Promoure la cultura de les tres R: recuperació, reutilització i reciclatge dels recursos.
 • Potenciar la figura del mestre/a i incrementar el seu valor afegit, ja que els llibres són una eina de suport. El valor propi de l’educació recau en la propi docent.

Desenvolupament del PLLS

El projecte està pensat per desenvolupar-lo en fases anuals. De forma progressiva es pot crear un banc de llibres propietat de l’AMPA, que es posaria a disposició dels alumnes. El banc de llibres pot estar format per un conjunt de llibres reutilitzables els quals hauran estat prèviament seleccionats per l’equip docent.

Es preveu l’ adquisició dels llibres per part de l’ AMPA i per tant ja no seria necessari que els pares adquireixin aquests llibres, ja que entrarien en el règim de préstec i reutilització. En conseqüència caldria abonar anualment una quota per l’ús dels llibres, la qual pots oscil·lar entorn als 4 euros per cada llibre, si tot va bé.

Com a dada informativa podríem preveure que el projecte implicaria aproximadament un estalvi d’un 30% en l’adquisició dels llibres, tenint en compte que el número de llibres que es preveu socialitzar són sis o set, entre diccionaris, llibres de lectura i d’anglès. La quantitat de llibres a socialitzar podria incrementar-se, sempre i quan l’equip docent en faci la valoració corresponent.

Els llibres es trobarien a disposició dels alumnes de l’escola que estiguin adherits al PLLS. Inicialment es pensa amb els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària. Hi ha d’haver el compromís de retornar-los en bon estat al finalitzar el curs o en el seu defecte a reposar-los. En un futur, existiria la possibilitat de poder ampliar a més cursos el projecte, però tot depèn del grau d’adhesió de projecte per part de les famílies i també del propi èxit d’aquest.

Es demanarà a les famílies que ho desitgin, que deixin en donació al fons inicial del banc aquells llibres de l’any passat que estiguin en bon estat.

Cal tenir en compte que pensem en un projecte flexible, obert i on hi tindria cabuda qualsevol suggeriment i aportació. Per tant, per tal que el seu desenvolupament tingui l’èxit esperat , comptem amb la col·laboració de qualsevol família. És un projecte que escoles de diferents àmbits han iniciat i han fet funcionar amb èxit. Per tant, pensem que la nostra escola també pot gaudir dels avantatges que se li pressuposen.

Recursos del PLLS

Podem distingir dos tipus de recursos:

a) Recursos econòmics: es preveuen diferents fons de finançament per tal de sostenir el PLLS.

 • Subvenció del “Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text” de la Generalitat.
 • Les quotes anuals de manteniment i reposició que es calcularan en funció del cost de cada any. Les quals han de ser abonades per les famílies.
 • Les donacions de llibres dels alumnes d’un curs passat.
 • La col·laboració per part de l’AMPA.

b) Recursos humans que fan viable aquest projecte:

 • Col·laboració de l’equip directiu i docent de la nostra escola.
 • Implicació de l’AMPA.
 • La creació de la Comissió del PLLS. La qual està formada per: un representant de l’equip directiu, un representant de l’AMPA i l’equip impulsor.
 • Es posa a l’abast de qualsevol família la figura d’una persona que acull tots el suggeriments, i alhora dona suport enfront de qualsevol dubte que pugui sorgir. Aquesta persona està localitzable mitjançant un telèfon mòbil que qualsevol persona pot sol·licitar a la recepció de l’escola. També és possible dirigir-se a ella els dimecres de 17 a 18 hores en el vestíbul d’entrada de l’escola.
 • Col·laboració altruista per part d’un pare en el disseny dels adhesius que es posen per identificar els llibres socialitzats.

Dinàmica i Mètode de treball del PLLS

A continuació i de forma esquemàtica es presenta un resum de les tasques que s’associen al projecte. D’aquestes se’n deriva el grau de control i seguiment amb el qual es vol treballar.

 • El comunitat docent estableix els llibres que necessita per al proper any, en el cas que així sigui.
 • Al final de curs tots els nens tornen els llibres prestats a l’escola.
 • Es revisen tots els llibres i es separen els deteriorats, per tal de poder procedir a la seva substitució.
 • Es calcula les unitats que s’han d’adquirir sigui per deteriorament o bé per novetats.
 • Amb l’import acumulat es calcula el cost per alumne i les quotes corresponents.
 • L’AMPA compra els llibres, fa l’inventari corresponent i calcula les quotes del préstec. Fa la distribució de les adhesius que identifiquen els llibres que es socialitzen.
 • Els Alumnes han de tenir cura del material i retornar els llibres al final del curs en bon estat.
 • Els pares han de satisfer les quotes per mantenir el finançament del banc de llibres i restituir els llibres que per mal us estiguin fets malbé o que s’hagin extraviat.

El bon manteniment dels llibres de text

 • Tots el llibres socialitzats són de l’AMPA, i en la seva extensió són per tothom que s’hagi adherit al projecte.
 • Cada llibre porta dues etiquetes identificatives. No les arranquis. Es necessària per controlar tota la vida útil del llibre.
 • Escriu el teu nom als llibres només a l’etiqueta adhesiva corresponent.
 • No treguis ni espatllis els folres.
 • Si es fa malbé un llibre o es perd, comunica-ho al mestre/a el més aviat possible.
 • No escriguis als llibres.
 • Al final de curs s’han de tornar tots a l’escola.
 • Cal tenir cura del llibre en tot moment. Conserva’ls tal i com a tu t’agradaria trobar-los.
 • Si tots hi col·laborem, aprofitarem els llibres durant molts anys.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website