Atenció al públic:

9:00h. - 13:00h.

Carrer Xaloc, 22

17230 Palamós

972 314 286

vedrunapalamos@vedruna.cat

Auxiliar de conversa

Hello! My name is Paula Gironès and I am the school’s language assistant. I am 24 years old and I am a linguist and translator. I am from Palamós and also a former student of the school.

I consider myself to be a very curious person and a lover of languages and cultures. From a very young age I felt a special connection with the English language, I started studying it at the age of six and it was definitely my favorite subject in school. In addition, I love to travel, and as a teenager I was lucky enough to be able to spend some time abroad in Boston and Torquay learning English, and work as an Au Pair in London. During this time there I lived with native people and I was able to improve my skills and knowledge.

When I finished high school, I studied Applied Languages at Pompeu Fabra University in Barcelona, and I turned languages into my main work tool. During those four years I learned a lot and fell in love with the Catalan, Spanish, English and French linguistics. I also learned Catalan Sign Language (LSC) and studied to be an interpreter. During the second year of my degree, I participated in the Erasmus program and studied linguistics and literary translation for four months in London, at University of Westminster. There, I fell even more in love with the English culture and language and decided that when I finished my degree I would specialize in translation as I really enjoyed the subjects that were related to it.

I am currently studying the online Master’s Degree in Specialized Translation at the University of Vic, with specialization in audiovisual translation. I find translation fascinating, I don’t think it’s just a transfer from one language to another, I really believe it is a tool to break down barriers, not only linguistically but also culturally.

On the other hand, the idea of becoming a teacher has always been in my mind and during the last four years that I have been working as an English teacher, I’ve been loving it more and more everyday. This year I’m having the opportunity to share my knowledge of the English culture and language with the students and it really makes me think about my future as a teacher because I’m really enjoying the experience.

 

Hola a tothom! Em dic Paula Gironès i soc l’auxiliar de conversa de l’escola. Tinc 24 anys i soc lingüista i traductora. Soc de Palamós i també exalumna de l’escola, aquí vaig cursar l’ESO i el Batxillerat.

Em considero una persona molt curiosa i amant de les llengües i cultures. Des de molt petita he sentit una connexió especial amb l’anglès, vaig començar a estudiar-lo als sis anys i sens dubte era la meva assignatura preferida a l’escola. A més, m’encanta viatjar i durant la meva adolescència vaig tenir la sort de poder fer estades curtes a l’estranger a Boston i Torquay per estudiar anglès, i treballar d’Au-Pair a Londres. Així doncs, vaig poder conviure amb gent nativa i perfeccionar les meves habilitats i coneixements.

Quan vaig acabar el batxillerat humanístic, vaig escollir el grau de Llengües Aplicades de la Universitat Pompeu Fabra i va ser allà on vaig convertir les llengües en la meva principal eina de treball. Vaig aprendre moltíssim i em vaig enamorar de la lingüística del Català, Castellà, Anglès i Francès. A més, vaig aprendre Llengua de Signes Catalana (LSC) i vaig estudiar per fer d’intèrpret. Durant el segon any del grau, vaig participar en el programa Erasmus i vaig marxar a estudiar lingüística i traducció literària durant quatre mesos a l’University of Westminster a Londres. Allà em vaig enamorar encara més de la cultura i llengua anglesa i vaig decidir que a l’acabar el grau m’agradaria especialitzar-me en la traducció, ja que vaig gaudir molt de les assignatures que hi estaven relacionades.

Actualment, estic cursant de manera online el Màster en Traducció Especialitzada a la Universitat de Vic amb especialització de traducció audiovisual. La traducció és un món que em fascina, ja que per mi, no és només una transferència d’una llengua a una altra, sinó que és una eina per trencar barreres, no només en l’àmbit lingüístic sinó també cultural.

Per altra banda, la idea d’endinsar-me en el món de l’educació sempre ha estat present i durant els últims quatre anys que he estat treballant de professora d’anglès, m’ha anat agradant més i més. Aquest any, estic tenint l’oportunitat de compartir amb els alumnes de l’escola els meus coneixements sobre la cultura i llengua anglesa, i realment em fa plantejar el meu futur en la docència, ja que estic gaudint molt de l’experiència.

 

Je m’appelle Christine Catherin, j’ai 48 ans et j’assiste la professeure de français des élèves de la ESO en leur proposant des sessions de conversation en parallèle de leur programme académique.
Je suis franco-allemande et je vis à Palamós depuis maintenant 10 ans.
Je suis née à Lyon, où j’ai suivi des études de droit; j’ai habité pendant plusieurs années en Allemagne, à Hambourg, et j’ai effectué ma première carrière professionnelle à Paris en tant qu’avocate et par la suite en tant que juriste spécialisée dans la propriété intellectuelle. J’ai ainsi travaillé plus de 15 ans dans l’industrie musicale comme responsable des contrats de synchronisation (musique à l’image) pour les films de long-métrage, téléfilms et autres formats audiovisuels, en France et à l’international.
Des choix de vie m’ont amenée ici à Palamós et a alors débuté ma seconde carrière: professeure de français.
Je suis enseignante à l’ISCB (International School Costa Brava) de Platja d’Aro, et je donne également des cours de français pour adultes dans le cadre des services offerts par la mairie de Palafrugell (au Centre Municipal d’Educació).
Avoir grandi moi-même, ainsi que mes enfants après moi, dans un environnement pluri-culturel et donc multilingue est pour nous une richesse extraordinaire qui est un gage durable d’ouverture aux autres, d’empathie et d’échange.
Il semblait absolument évident pour moi de transmettre ce que j’ai reçu, de partager ma culture et ma langue avec celles et ceux qui nous ont accueillis il y a de cela 10 ans et qui partagent la leur avec nous également.

Em dic Christine Catherin, tinc 48 anys i assisteixo a la professora de francès dels alumnes de l’ESO oferint-los sessions de conversa en paral·lel al seu programa acadèmic.

Sóc franc-alemanya i visc a Palamós des de fa 10 anys.
Vaig néixer a Lió, on vaig estudiar dret. Vaig viure a Alemanya durant diversos anys, a Hamburg. Vaig fer la meva primera carrera professional a París com a advocada i després com a jurista especialitzada en propietat intel·lectual. He treballat més de 15 anys en la indústria musical com a responsable de contractes de sincronització (música a la imatge) per a pel·lícules de llargmetratge, telefilms i altres formats audiovisuals, a França i de manera internacional.

Les circumstàncies de la vida em van portar fins a Palamós i després vaig començar la meva segona carrera: professora de francès.

Sóc professora de l’ISCB (International School Costa Brava) de Platja d’Aro, i també dono classes de francès per adults com a part dels serveis que ofereix l’Ajuntament de Palafrugell (al Centre Municipal d’Educació).

Haver crescut, juntament amb les meves filles, en un entorn multicultural i, per tant, multilingüe, és per a nosaltres una riquesa extraordinària que permet obertura als altres, empatia i intercanvi.

Em sembla absolutament obvi el poder transmetre el que vaig rebre, compartir la meva cultura i llengua amb aquells que ens van acollir fa 10 anys i que també comparteixen la seva amb nosaltres.

ÚLTIMES NOTÍCIES

 
Demana informació
 
Si vols rebre informació, nosaltres ens posem
en contacte amb tu i t’assessorem en el que necessitis.
 

Segueix-nos a